Witryna afoox oraz wszystkie informacje, treści, materiały, produkty (w tym oprogramowanie) i usługi zawarte na nich lub w inny sposób udostępnione za ich pośrednictwem są dostarczane bez jakiejkolwiek gwarancji w odniesieniu do treści i dostępności, bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych gwarancji (na w zakresie dozwolonym przez prawo), w tym (ale nie wyłącznie) gwarancję tytułu, gwarancję materialną oraz gwarancję przydatności do określonego celu, chyba że pisemnie uzgodniono inaczej.

Zawartość stron afoox została stworzona z najwyższą starannością i stanowi szereg usług dla odwiedzających te strony. afoox zastrzega sobie prawo do uzupełnienia, zmiany lub usunięcia zawartości tych stron bez uprzedniego powiadomienia lub wskazania.

Produkty, które pojawiają się w Internecie, mogą różnić się od produktów w sklepie (np. Pod względem koloru, rozmiaru, kształtu lub wagi). afoox stara się jak najdokładniej reprezentować produkty online. Podobnie jak w przypadku wszystkich treści redakcyjnych, nawet informacje na stronach afoox mogą z czasem stać się nieaktualne. afoox starannie selekcjonuje i bada swoje informacje regularnie, aby zapewnić ich aktualność i dokładność. Jednak ani afoox, ani żaden inny członek Grupy afoox nie może przyjąć żadnej gwarancji ani odpowiedzialności za ważność, dostępność, kompletność lub dokładność danych lub informacji zawartych na stronach internetowych.

Bez uszczerbku dla powyższego, ani afoox, ani żaden inny członek afoox.company (w zakresie dozwolonym przez prawo) nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie jakiegokolwiek rodzaju, które mogą powstać w wyniku dostępu i / lub korzystania z elementów na stronach internetowych afoox, z niemożności uzyskania dostępu do stron internetowych lub korzystania z nich, lub z informacji, treści, materiałów, produktów (w tym oprogramowania) i usług udostępnianych za ich pośrednictwem. Ani afoox, ani inne strony uczestniczące w tworzeniu, projektowaniu i działaniu stron afoox nie mogą być pociągane do odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym (ale nie wyłącznie) bezpośrednie, pośrednie, dodatkowe, wynikające z tego szkody i kary lub za koszty wszelkich towarów i usług zastępczych, niezależnie od tego, czy domniemana jest taka strata lub szkoda z powodu naruszenia umowy, naruszenia obowiązku lub opieki lub z powodu niezgodnego z prawem działania w związku z dostępem, użyciem lub niemożnością korzystania ze stron internetowych afoox lub z powodu do błędów lub przeoczeń w treści stron internetowych. Ani afoox, ani żaden inny członek grupy afoox Group nie przyjmuje gwarancji, że strony internetowe afoox, informacje, treści, materiały, produkty (w tym oprogramowanie lub usługi zawarte na stronach internetowych lub w inny sposób udostępnione dla ciebie za pośrednictwem stron internetowych, ich serwerów i e- maile wysyłane przez afoox) zawarte na stronach internetowych lub udostępniane za ich pośrednictwem w inny sposób są wolne od wirusów lub innych szkodliwych składników. Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że korzysta ze stron internetowych afoox na własne ryzyko.

Przepisy niektórych jurysdykcji nie zezwalają na ograniczenie dorozumianych gwarancji ani na wyłączenie i / lub ograniczenie niektórych szkód. Jeśli takie prawo dotyczy Ciebie, niektóre lub wszystkie z tych ograniczeń i / lub wykluczeń mogą nie mieć zastosowania do Ciebie i możesz mieć dodatkowe prawa.